Terra Amara .Zulehya scopre l’infedeltà di Demir ,la sua amate è incinta .